Books

Akhil Bhartiya Asati Vaishya Darshika
 • Type : Directory
 • Editor : Lt. Sh. Ram Sewak Asati
 • Publish By : Jila Asati Samaj, Jabalpur
Asati Samaj, Avivahit Yuvak Yuvti Parichy Sankalan
 • Type : Matrimonial
 • Editor : OP Asati, S/o Ram Sewak Asat
 • Publish By : Asati Samaj Vikas Samiti, Jabalpur
Chhatarpur Kshetriya Jangadna
 • Type : Census
 • Editor :
 • Publish By : JAsati Samaj Samiti, Chhatarpur
Gondia Kshetriya jangadna - “Abhas”
 • Type : Census
 • Editor : Er. Ashok Asati
 • Publish By : Asati Samaj Vikas Samiti, Balaghat
Sagar Kshetriya Jangadna
 • Type : Census
 • Editor :
 • Publish By : Asati Samaj Samiti, Sagar
Jabalpur Samaj Telephone Directory - “Naman”
 • Type : Directory
 • Editor : Shailendra Gupta (Shailu)
 • Publish By : Asati Nav Yuvak Mandal, Jabalpur
Sagar Kshetriya Jangadna Darshika
 • Type : Directory
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Asati Samaj Samiti, Sagar
Tikamgarh Kshetriya Jangadna
 • Type : Census
 • Editor : M.L. Nayak
 • Publish By : Tikamgarh Asati Samaj, Tikamgarh
Jabalpur Kshetriya Jangadna
 • Type : Census
 • Editor : Shailendra Gupta (Shailu)
 • Publish By : Asati Samaj Vikas Samiti, Jabalpur
Damoh Kshetra Asati Samaj Telephone and Address Directory
 • Type : Directory
 • Editor : Damoh Asati Samaj Samiti
 • Publish By : Damoh Asati Samaj Samiti
Akhil Bhartiya Asati Jangadna
 • Type : Census
 • Editor : Rajendra Asati (Chandu)
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati Mahasabha
Gondia Kshetriya Jangadna 2nd Edition - “Ekta”
 • Type : Census
 • Editor : Dilip Asati (Adhyaksh)
 • Publish By : Asati Vaishy Vikas Samiti, Balaghat
Indore Asati Samaj Malwa Kshetra Telephone and Address Directory
 • Type : Directory
 • Editor : Indore Asati Samaj
 • Publish By : Asati Samaj Malwa Kshetra, Indore
Bhopal Samaj Telephone And Address Darshika
 • Type : Directory
 • Editor : Sunil Asati
 • Publish By : Asati Samaj Samiti, Bhopal
Indore Kshetriya Asati Marg Darsika
 • Type : Directory
 • Editor :
 • Publish By : Asati Samaj Malwa Kshetra, Indore
Balaghat Jangadna Pustika
 • Type : Census
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Asati Vaishy Vikas Samiti, Balaghat
Jangadna Digdarshika 2018 (Vol-1)
 • Type : Census
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati Samaj
Jangadna Digdarshika 2018 (Vol-2)
 • Type : Census
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati Samaj
Jangadna Digdarshika 2018 (Vol-3)
 • Type : Census
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati Samaj
Avivahit Yuvak-Yuvati Parichay Pustika"Vivahvedi" (Vol-1)
 • Type : Matrimonial
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati (Vaishya) Samaj
Avivahit Yuvak-Yuvati Parichay Pustika"Vivahvedi" (Vol-2)
 • Type : Matrimonial
 • Editor : Sampadak Mandal
 • Publish By : Akhil Bhartiya Asati (Vaishya) Samaj